Wypełnij poniższy formularz, by zarejestrować uczestnictwo w Demo Trip

Wybór modelu:
Dlaczego chciałbyś przetestować motocykl Triumph? *
Ze względu na bliski termin Triumph Demo Trip w Szczecinie
(21-23 czerwca 2021)
zgłoszenia na ten event są przyjmowane wyłącznie telefonicznie:

Marek Drej - telefon 784 328 666

Prosimy o telefon w godzinach od 8:00 do 18:00

Wybór daty:
Miejsce Demo Trip:
Wybór godziny:
Uwaga:
Godziny wyświetlone dla wybranego dnia szarym kolorem, są już zajęte
Imię: *
Nazwisko: *
Adres e-mail: *
Telefon kontaktowy: *
Posiadam własny motocykl: *
   
 
Inna marka:
Model: *
Jestem czynnym motocyklistom od lat: *
Rocznie przejeżdżam km: *
* Oświadczam, że jestem w pełni zdolny do czynności cywilno-prawnych, jestem trzeźwy oraz nie spożywałem innych substancji psychoaktywnych.
* Oświadczam, że jestem świadomy udziału w szkodzie do kwoty 3500zł (trzy tysiące pięćset złotych), oraz ponoszę wszelką odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa drogowego.
* Oświadczam podanie autentycznych danych dotyczących posiadanych uprawnień, oraz jestem świadomy wykluczenia przez organizatora jeśli nie będę w posiadaniu podanych dokumentów.
* Oświadczam, że zostałem poinformowany, że samowolne odłączenie się od grupy – jeśli taka jest formuła eventu skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika oraz karą pieniężną 1000zł (tysiąc złotych).
Oświadczam, że zostałem poinformowany o następujących zasadach:
* Na imprezę należy wstawić się pod wskazany adres co najmniej 15 minut przed umówioną godziną w celu osobistego podpisania wypełnionego formularza. Muszę wylegitymować się wskazanym wcześniej w formularzu Prawem Jazdy Kat A.
* Brak posiadanego dokumentu jak i spóźnienie się na imprezę skutkuje usunięciem z imprezy bez obowiązku zwrotu wszelkich kosztów oraz bez obowiązku nadanie innego motocykla lub innej godziny przez organizatora.
Koszt imprezy:
Udział w imprezie wynosi 100zł. Przelewu należy dokonać nie później niż 10 dni przed imprezą i najlepiej nie później niż 24h po wypełnieniu formularza.
FORMULARZ GWARANTUJE WYBRANY MOTOCYKL W WYBRANYM CZASIE TYLKO PRZEZ 24H. rezerwacja 100% po zaksięgowaniu środków.
W cenie organizator zapewnia:
  1. Motocykl
  2. Paliwo
  3. Pamiątkowy T-shirt, Kubek, komin techniczny, oraz napój
Numer rachunku do dokonania przelewu za udział w imprezie zostanie podany po przesłaniu niniejszego formularza rejestracyjnego.
Wybierz model i rozmiar pamiątkowego T-shirtu: *

                   
                   
Po dokonaniu wyboru uczestnik nie ma prawa do zmiany rozmiaru pamiątkowego T-shirta
 
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe do wypełnienia